Foto


Postupne umiestňujeme búdky i krmítka do prírody. December 2020


Zimná výzva úspešne skončená.Ďakujeme všetkým , ktorý odbehli, odchodili a tým pomohli.Uverejňujeme fotografie, príprava a zhotovovanie búdok a krmítok. December 2020


Zbieranie odpadu a čistenie  lesa November 2020


Naša spoločná iniciatíva združenia, varenie domáceho slivkového lekváru do domácej špajzi.