Kontakt

Názov združenia

Venuša – Právna forma
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
IČO 53249780
Registračné číslo
VVS/1-900/90-59777
Registrový úrad
MV SR

Naše kontaktné údaje:

Centrum o.z Venuša

Fučíkova 636/23 , 98701 Poltár

 


Kontaktný Formulár: