Kto sme

Cieľom občianskeho  združenia je spojiť ľudí s rovnakými záujmami. Láska k prírode, k ručným prácam, k pestovaniu a sebestačnosťi,

pomoc iným,  jednoducho aktívne využiť čas .

Uvedomujeme si, že pomáhať dokážeme nielen uskutočňovaním našich aktivít, ale aj zodpovedným správaním našej organizácie. K tomu, aby sme sa v našej práci správali eticky a zodpovedne.

Prečo sme nazvali naše združenie Venuša? 

Planéta Venuša je najjasnejší objekt na nočnej oblohe hneď po mesiaci. Je pomenovaná po rímskej bohyni lásky  a je často označovaná ako sesterská planéta Zeme. Zo Zeme ju vidieť voľným okom ráno pred východom Slnka alebo večer po západe Slnka. Preto je niekedy označovaná ako „Zornička“ alebo „Večernica“. V minulosti sa pre svoju jasnosť osvedčovala aj ako orientačný bod na oblohe.

A to sme my . 

 

Vedeli ste ,že Venuša spolu so zemou tancujú . Ich tanec vytvorí ružu. Tento úkaz sa nazýva “Tanec Venuše”